บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า ดังต่อไปนี้
  • ISO 9001 (International Standard Organization)
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
  • HALAL Food
  • KOSHER
  • Green Industry