26 /05 / 2023

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย ปี 2566

วันที่ 24พ.ค.2566 บจก.แป้งมัน เม่งเส็ง และ บจก.ห้วยบงไบโอเทค ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 สำหรับพนักงาน โดยทีมอบรมเทศบาลด่านขุนทด วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู้และวิธีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก และจะจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกๆปี ต่อไป

Old news

30 /03 / 2023

ตรวจประเมินระบบคุณภาพประจำปี2566

​ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณออดิเตอร์จาก SGS (Thailand) Limited และ พนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพGHP HACCP ISO 9001:2015 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

06 /01 / 2023

บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง มอบกระเช้าของขวัญแด่หน่วยงานราชการในอำเภอด่านขุนทด

​ บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง และ บริษัทห้วยบงไบโอเทค มอบกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณ และส่งความสุขแด่หน่วยงานราชการในอำเภอด่านขุนทด

06 /01 / 2023

ประชุมพนักงานบริษัทแป้งมันเม่งเส็ง และ บริษัทห้วยบงไบโอเทค ประจำปี2565

​ทางบริษัทได้จัดประชุมพนักงานประจำปี เพื่อปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทางผู้บริหารได้กล่าวโอวาท ให้กำลังใจพนักงาน และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานมาตลอดปี2565

06 /01 / 2023

ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา!!!

​ ประกาศ!! ทางโรงงานเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา(**พร้อมเริ่มงานได้ทันที**) สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 044756616-8/Line ID: hr.mengseng

18 /11 / 2023

ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

​ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แป้งมันเม่งเส็ง จำกัด และบริษัท ห้วยบงไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมมอบเงินบริจาค เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ " เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)" เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยส่งต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต และมีกำลังใจในการรักษาต่อไป

30 /03 / 2023

ตรวจประเมินระบบคุณภาพประจำปี2566

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณออดิเตอร์จาก SGS (Thailand) Limited และ พนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพGHP HACCP ISO 9001:2015 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

06 /01 / 2023

บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง มอบกระเช้าของขวัญแด่หน่วยงานราชการในอำเภอด่านขุนทด

บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง และ บริษัทห้วยบงไบโอเทค มอบกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณ และส่งความสุขแด่หน่วยงานราชการในอำเภอด่านขุนทด

06 /01 / 2023

ประชุมพนักงานบริษัทแป้งมันเม่งเส็ง และ บริษัทห้วยบงไบโอเทค ประจำปี2565

ทางบริษัทได้จัดประชุมพนักงานประจำปี เพื่อปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทางผู้บริหารได้กล่าวโอวาท ให้กำลังใจพนักงาน และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานมาตลอดปี2565

06 /01 / 2023

ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา!!!

ประกาศ!! ทางโรงงานเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา(**พร้อมเริ่มงานได้ทันที**) สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 044756616-8/Line ID: hr.mengseng

18 /11 / 2023

ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แป้งมันเม่งเส็ง จำกัด และบริษัท ห้วยบงไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมมอบเงินบริจาค เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ " เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)" เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยส่งต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต และมีกำลังใจในการรักษาต่อไป