เกี่ยวกับเรา

  • บริษัทแป้งมันเม่งเส็ง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 580 ไร่ ที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา โดยพื้นที่นี้เป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังสำคัญ ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหัวมันสดที่มีเชื้อแป้งคุณภาพดี
  • เปิดทำการเมื่อปี 2555 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำโรงงานแป้งมันสำปะหลังมาแล้วกว่า 10 ปี
  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO GMP HACCP และอื่นๆ
  • ใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศมาใช้
  • ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิต