ด้านอุตสาหกรรม

แป้งมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรม

แป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมกาว, อุตสาหกรรมการทอผ้า อุตสาหกรรมไม้อัด เป็นต้น โดยใช้คุณสมบัติหลักๆ ในเรื่องความ เหนียว ความมันวาว ความติดแน่นและการคงรูปร่าง
paper