ด้านอาหาร

แป้งมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
แป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารให้ความหวาน, อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส, อุตสาหกรรมเบียร์ เป็นต้น  เนื่องจากแป้งมันสำปะหลัง มีคุณสมบัติในเรื่องความเหนียว ความมันวาว ความติดแน่นและการคงรูปร่าง ทั้งหมดนี้เราจึงสามารถนำคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง ไปใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมต่างๆได้มากมาย